PERSBERICHT

Maatschappelijke organisatie In Balans sluit na 18 jaar haar deuren

Hasselt, 22 JUNI 2023 — Na 18 jaar waardevolle dienstverlening aan de gemeenschap, kondigt In Balans aan haar deuren te sluiten per 1 oktober 2023. In Balans heeft in 18 jaar tijd veel inwoners uit de gemeente aan een werk-, ervarings- of leerplek geholpen.

Als gevolg van veranderende omstandigheden heeft In Balans besloten haar deuren te sluiten. De organisatie is tijdelijk gehuisvest in een voormalig schoolgebouw. De zoektocht naar betaalbare huisvesting die aan de behoeften van In Balans voldeed, bleek uitdagend. Echter, In Balans juicht het toe dat bedrijven steeds vaker zelfstandig maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

In Balans
In Balans is een unieke, maatschappelijke organisatie die vanaf 2005 tot heden, werk-, ervarings- en leerplekken heeft geboden aan mensen voor wie een betaalde baan niet vanzelfsprekend is. Dit heeft vele mensen geholpen die moeite hebben om actief deel te nemen aan de samenleving. Een deel van hen heeft binnen de organisatie een vervolgstap gezet naar betaald werk, terwijl anderen elders nieuwe kansen hebben gevonden. “In Balans heeft altijd gestreefd naar het ontplooien van persoonlijk talent en het bevorderen van participatie in de maatschappij,” zegt Hans Bonten, directeur van de stichting WijZ Welzijn waar In Balans onderdeel van is. “We zijn blij dat bedrijven dit steeds meer zelf oppakken. Dit past bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

Nieuwe kansen voor medewerkers
Bij In Balans werken een aantal betaalde professionals, meerdere vrijwilligers en daarnaast personen die vanuit UWV, Participatiewet of WMO van verschillende gemeentes in de regio werkzaam zijn in het Groenteam, het kledingatelier of Inbit. Van deze laatste groep zijn 21 personen inwoners van de gemeente Zwartewaterland. Samen met de gemeente zal worden gezocht naar passende nieuwe plaatsen voor deze inwoners. Voor InBit, een afdeling van In Balans die refurbished laptops aanbiedt, wordt gekeken naar mogelijkheden voor voortzetting in de regio.

Dankbaar
In Balans is als vrijwilligersproject in 2005 op initiatief van Wolter van Hasselt gestart in Staphorst. Al snel daarna, in 2006, werd er neergestreken in het schoolgebouw aan de Mulertstraat in Hasselt. In Balans is dankbaar voor de betrokkenheid van alle medewerkers, vrijwilligers en deelnemers gedurende de afgelopen jaren. Hun toewijding heeft veel mensen geholpen om actief deel te nemen aan de samenleving.

Heeft u vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Romy Noortman, communicatieadviseur WijZ Welzijn via 06-12994183.